DIY

 

Edunvalvontavaltuutus

 

Mikä on edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja on nimensä mukaisesti valtakirja, joka tehdään tulevaisuudessa tapahtuvaa edunvalvontaa varten.

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltakirjan?

Valtakirjan edunvalvontavaltuutusta varten voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Koska valtuutus astuu voimaan?

Valtakirja ei anna valtuutetulle mitään oikeuksia välittömästi valtakirjan tekemishetkestä eteenpäin, vaan oikeudet astuvat voimaan vasta, kun valtuuttaja ei enää pysty huolehtimaan asioistaan ja on lainmukaiset edellytykset edunvalvojan määräämiselle.


Tällaisessa tilanteessa valtuutettu hakee maistraatilta edunvalvojan määräystä valtakirjan mukaisesti. Hakemuksessa on oltava mukana lääkärintodistus, josta ilmenee, että edunvalvojan määrääminen on tarpeellista. Hakemusvaiheessa valtuuttajaa vielä kuullaan asiasta, eikä edunvalvojaa määrätä heikoilla perusteilla.

Mitä hyötyä edunvalvontavaltakirjasta on?

Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja pystyy jatkamaan omaa määräysvaltaansa asioidensa hoitamiseen vielä senkin jälkeen, kun hän ei enää pysty niin tekemään. Edunvalvontavaltakirjalla hän pystyy myös valitsemaan itse, kenen haluaa asioitaan hoitavan tulevaisuudessa.

Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty, edunvalvojan henkilöllisyys ja toimivallan laajuus määräytyy Lain holhoustoimesta mukaisesti. Usein lainmukainen edunvalvonta (ns. virkaholhooja) koetaan kankeaksi ja byrokraattiseksi.

Mitä asioita varten edunvalvontavaltuutus annetaan?

Yleisimmin (melkein aina) edunvalvontavaltuutus annetaan sekä taloudellisia että henkilöä koskevia asioita varten. Pääsääntöisesti edunvalvonnan tarve kohdistuu aina ensin omaisuutta ja taloudellisia asioita koskeviin asioihin. Joskus on tilanteita, että valtuutettu ei halua antaa valtakirjaa henkilöä koskevia asioita varten.

Mitä lisämääräyksiä edunvalvontavaltakirjaan yleisimmin laitetaan?

Lain mukaan edunvalvojan toimivalta on hyvin rajattua. Valtuutuksella voidaan antaa toimivaltaa lisää taloudellisten asioiden hoitoon.

Tällaista toimivallan laajennusta voi olla esim. asunnon tai kiinteistön panttauksen tai myynnin salliminen ilman maistraatin lupaa tai lupa lahjoittaa omaisuutta, jota ei voi lainkaan tehdä ilman edunvalvontavaltakirjan määräystä.

Varojen käyttö on ilman valtuutusta huomattavan rajattua, eikä esimerkiksi auton ostamiseen ole annettu lupaa edunvalvottavan varoilla, jos tämä ei itse ole ollut kykenevä ajamaan autoa.

Matkailuun ja huvituksiin sekä ”humputteluun” suhtaudutaan myös melko penseästi; ainakaan muiden henkilöiden kulujen maksamiseen edunvalvottava ei voi ilman valtuutusta osallistua.

Lisämääräyksiä henkilöä koskevissa asioissa on usein hyvinkin monialaisesti ja yksityiskohtaisesti; usein valtuuttajan toiveita, miten hän haluaa asua ja elää.

Yleisemmin mainitaan arjen pieniä iloja, kuten konjakkilasilliset, golfretket ja kampaamokäynnit. Hyvä ruoka, vaatetus, korkeatasoinen hoito ja terveyden ylläpitoon liittyvät seikat mainitaan usein. Henkilöön liittyvät asiat ovat usein hoidon ja huolenpidon tasoa määrittäviä. Välillisesti ne ovat myös taloudellisia määräyksiä, koska usein palvelun laatu korreloi myös kustannuksiin.

Miten edunvalvontavaltakirja allekirjoitetaan ja todistetaan?

Edunvalvontavaltakirja laaditaan testamentin muotomääräyksiä noudattaen.

Tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa, joiden on oltava yhtä aikaa läsnä. Kun Valtuuttaja on allekirjoittanut edunvalvontavaltakirjan tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistajat lisäävät allekirjoituksensa.

Todistajien on varmistuttava, että edunvalvontavaltakirjan allekirjoittaa sama henkilö, joka asiakirjassa on merkitty Valtuuttajaksi. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltakirja, mutta Valtuuttajan vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

Todistajasta tarvitaan nimikirjoituksensa oheen lain mukaan syntymäaika ja yhteystieto. Edunvalvontavaltakirja on kuitenkin täysin pätevä, vaikka todistajista laitettaisiin esimerkiksi ammatti ja kotipaikka, aivan kuten testamenttiinkin. Jotkut todistajat eivät halua ilmoittaa syntymäaikaansa, mikä on täysin ymmärrettävää. Pääasia kuitenkin on, että todistajat olisivat tarvittaessa löydettävissä.

Edunvalvontavaltakirjaa ei voi allekirjoittaa sähköisesti.

  

DIY Edunvalvontavaltakirja

Sovelluksellamme teet helposti pätevän edunvalvontavaltakirjan. Asiakirjojen toimituksen yhteydessä saat vielä tarkemmat ohjeet allekirjoitustilaisuuteen sekä todistamiseen.

Sovellus tarkistaa, että kaikki tarpeelliset tiedot ovat dokumentissasi. Et siis käytännössä voi tehdä väärää asiakirjaa, muuten kuin syöttämällä virheellisiä tietoja (esim. väärä nimi tai henkilötunnus)

Kysymysmerkkikuvakkeita klikkaamalla saat ohjeita ja mallilausekkeita. Jos joku kohta kuitenkin mietityttää, voit aina kysyä neuvoa chatin kautta. Mikäli palveluneuvoja on paikalla, saat vastauksen välittömästi. Muussa tapauksessa kysymyksesi ohjautuu sähköpostiin ja saat vastauksesi viiveellä. Muista aina laittaa sähköpostiosoite.

Voit halutessasi pyytää linkin sähköpostiisi, mikäli et kerralla ehdi saamaan asiakirjaasi valmiiksi tai haluat tarkistaa jonkin seikan.

Edunvalvontavaltakirjan hinta palvelussamme on 79 euroa heti sähköpostiin toimitettuna.

Jos haluat asiakirjan tulostettuna kotiisi, maksaa tulostus ja postitus 8 euroa.

Mikäli olet epävarma asiakirjasi oikeellisuudesta, voit ostaa lisäpalveluna lakimiehen suorittaman tarkistuksen asiakirjallesi 39 eurolla. Saat asiakirjasi oikeellisuudesta tällöin henkilökohtaisen palautteen ja se korjataan tarvittaessa.

Yleisin epävarmuus tekijöillä liittyy Tarkista tiedot sivulla toimimiseen. Jotta asiakirja muodostuisi, tulee sinun antaa sähköpostiosoitteesi, joka toimii asiakirjasi koodina.

Kun olet syöttänyt sähköpostiosoitteen, klikkaa päivitä painiketta. Mikäli asiakirja ei muodostu esikatselunäkymään, siitä puuttuu tarpeellinen tieto.

Selaa silloin ylemmäksi sivua, niin näet punaisella nuolella sen kohdan, mistä tieto puuttuu. Lisättyäsi puuttuvan tiedon päivitä uudelleen. Sähköpostiosoitteen syöttäminen tai päivittäminen ei sido sinua mitenkään ostamaan asiakirjaa, joten kokeile rohkeasti tekemistä!

  

Aloita edunvalvontavaltakirjasi laatiminen tästä >>

 

Perinteistä lakipalvelua Tampereella

 

Mikäli koet edunvalvontavaltakirjan laatimisen itsellesi liian haastavaksi, voit halutessasi varata ajan perinteiseen lakipalveluumme Tampereelle. Teemme edunvalvontavaltakirjan sinulle 50 minuutissa 248 eurolla tai 75 minuutin kotikäyntinä 350 eurolla.

Jos haluat saada esimerkiksi myös testamentin kuntoon samalla kertaa, varaa 75 minuutin aika toimistolta tai 2 tunnin kotikäyntiaika.

Asiakirjoja laaditaan aina niin monta kun ehditään varatussa ajassa. Kannattaa miettiä jo etukäteen mitä tahtoo ja selvittää esimerkiksi tarvittavat henkilötunnukset valmiiksi.

 

Varaa aika Lakitoimisto Tiina Tikka Oy >>

 

 

Tärkeät paperit on mukava tehdä tutussa seurassa! Kun ei tarvitse jännittää, voi laittaa määräykset juuri niinkuin parhaaksi näkee.

Etusivu