DIY
 


PERINTÖVEROJEN PIENENTÄMINEN

 

Tiedätkö, mitä neljää asiakirjaa voi käyttää perintöverojen pienentämiseen?

Oikea vastaus on:

  • Avioehtosopimus
  • Kauppakirja
  • Lahjakirja
  • Testamentti

Miten yllämainituilla asiakirjoilla voidaan pienentää perintöveroja?

Avioehtosopimus

Avio-oikeudella saatu avio-osuus ei ole lahja- tai perintöveron alaista.

On siis mahdollista palauttaa avioehtosopimuksella poissuljettu avio-oikeus niin, että avio-oikeus onkin olemassa osituksessa, joka tehdään toisen puolison kuoltua.

Vielä pidemmälle viedyn verosuunnittelun voi tehdä määrityksellä, että leskellä on avio-oikeus ensin kuolleen omaisuuteen, mutta lesken omaisuus on avio-oikeudesta vapaata.

Kauppakirja

Kauppa voidaan tehdä alihintaisesti niin, että siitä ei synny lahjaa, mutta omaisuuden siirtyessä ostajalle se ei enää ole luovuttajan omaisuutta tämän kuollessa, jolloin siitä ei mene tietenkään perintöveroa.

Toinen kauppahinnan alentamiskeino on pidättää luovuttajalle tai tämän määräämälle taholle elinikäinen hallintaoikeus omaisuuteen.

Hallintaoikeus ei ole sen saajan verotettavaa etuutta, mikäli siihen ei liity rahana maksettavaa suoritusta tai esim. valoa, sähköä yms. mainintoja.

On myös mahdollista tehdä lahjanluontoinen kauppa, jossa ostajalle muodostuu alihinnasta verotettava lahja.

Kaupan käyttäminen verosuunnitteluelementtinä on melko monimutkaista, koska on huomattava, että kaupassa ostaja joutuu suorittamaan kiinteistöstä 4 %:n ja osakkeista 2 %:n varainsiirtoveroa sekä luovuttajalle saattaa syntyä verotettavaa luovutusvoittoa.

Lahjakirja

Lahjakirja on yksi tehokkaimmista tavoista pienentää perintöveroa.

Ensinnäkin verotta voi jakaa omaisuuttaan kolmessa vuodessa alle 5000 euroa saajaa kohti.

Lahjaveroprosentti niin kuin perintöveroprosenttikin nousee progressiivisesti kasvaen verotettavan omaisuuden arvon mukaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että lahjan voi pilkkoa pienempiin osiin tekemällä osittaisluovutuksia tai jakamalla useille lahjansaajille.

Hyvin tehokas tapa pienentää sekä lahjaveroa että mahdollista perintöveroa, on lahjoittajan itselleen tai jollekin muulle henkilölle pidättämä hallintaoikeus lahjoitettuun omaisuuteen.

Vaikka lahjoitus olisi tapahtunut aivan lähellä lahjoittajan kuolemaa, ei oikeuskäytännössä ole pidetty lahjoitusta siten kiellettynä verosuunnitteluna, että hallintaoikeuden arvo olisi palautettu lahjan arvoon. Mikäli lahjoittaja on nuorehko ja hänellä on todettu kuolemaan johtava sairaus, voidaan hallintaoikeuden pidätyksellä saavuttaa merkittävät säästöt.

Sen sijaan, jos lahja on saatu kolmen viimeisen vuoden aikana ennen perinnönjättäjän kuolemaa, lisätään lahjan arvo perillisen perintöosuuteen.

Testamentti

Testamentilla on samat verosäästökeinot kuin lahjallakin, eli hallintaoikeuden pidätys sekä perinnön pilkkominen usealle saajalle. Perintöverosta on vapaa alle 20.000 euron perintö.

Lisäksi leskellä on oikeus tehdä perintöverotuksessa 90.000 euron puolisovähennys ja alaikäisellä lapsella 60.000 euron alaikäisyysvähennys.

Sopivasta kohdentamalla omaisuutta huomioiden perintöverovapaan määrän ja mainitut vähennykset voidaan melko suurikin omaisuus jakaa perintöverotta.

Hallintaoikeuden vaikutus lahjaveroon ja perintöveroon

Hallintaoikeus vähentää omaisuuden käypää arvoa, jota arvoa käytetään sekä lahja- että perintöverotuksessa verotettavan omaisuuden arvona.

Hallintaoikeuden aiheuttamaksi "rasitteeksi" katsotaan asunnosta ja muusta omaisuudesta 5% vuodessa ja vapaa-ajan asunnosta 3 % vuodessa. Kokonaisvähennys lasketaan kertomalla prosentti hallintaoikeuden saajan iän mukaisella kertoimella. Esimerkiksi alle 44 vuotiaan pidättämä hallintaoikeus vähentää asunnon arvoa 60 % ja kesämökinarvoa 36 %,

Alla yhteenveto hallintaoikeuden ikäkertoimista:

alle 44 vuotta kerroin 12
44–52 vuotta kerroin 11
53–58 vuotta kerroin 10
59–63 vuotta kerroin 9
64–68 vuotta kerroin 8
69–72 vuotta kerroin 7
73–76 vuotta kerroin 6
77–81 vuotta kerroin 5
82–86 vuotta kerroin 4
87–91 vuotta kerroin 3
92 - vuotta kerroin 2

Lahja- ja perintöverotuksen poistaminen

Tällä hetkellä on meneillään kansalaisaloite lahja- ja perintöveron poistamiseksi. Aloitteeseen voi liittyä täältä https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2665. Esimerkiksi Ruotsi luopui kyseisistä veroista 2004 ja Norja 2014.
Aloitteen eteenpäin vieminen ja lakimuutos ei ole mitenkään takuuvarmaa, eikä se tapahdu hetkessä. Siksi jos haluat varmistaa verosäästöt, sinun kannattaakin toimia nyt, koska aivan liian usein todetaan, että miksei tullut tehtyä sitäkään paperia ajoissa..

 

DIY Lakipalvelun tee-se-itse asiakirjat

 

 

Perinteistä lakipalvelua Tampereella

Lakipalveluja Tampereella ja sen lähialueilla tarjoaa Lakitoimisto Tiina Tikka Oy yli 30 vuoden kokemuksella. Myös etätoimeksiannot sekä kotikäynnit Tampereella ja sen lähialueilla.

 

Varaa aika netissä!

 

 

 

Etusivu