DIY

Perinnöstä luopuminen

 

Mitä perinnöstä luopumisella tarkoitetaan?

Kun perillinen luopuu perinnöstä, hän ei ota vastaan omaa osuuttaan siitä. Luopujan ei tällöin tarvitse maksaa perintöveroa, jos luopuminen on tehty tehokkaasti eli lain mukaisesti.

On kuitenkin hyvä huomata ero perinnöstä luopumisen ja perinnön luovuttamisen välillä. Perinnön luovuttamisessa on kyseessä tosiasiassa lahja luovutuksen saajalle, koska luovuttaja luovuttaa jo vastaanottamaansa omaisuutta. Jos haluat siirtyä suoraan tekemään perinnöstäluopumisilmoitusta, pääset tekemään asiakirjaasi tästä.

Mitä hyötyä perinnöstä luopumisesta on?

Kun perillinen luopuu osuudestaan, menetellään samoin kuin jos perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Tällöin perillisen osuus perinnöstä menee hänen sijaantuloperillisilleen eli yleensä lapsille tai niiden puuttuessa sisaruksille. Näin perillinen voi siis tavallaan siirtää oman osuutensa heille.

Kyseinen järjestely voi olla hyödyllinen esimerkiksi tilanteessa, jossa luopujalla on rahavaikeuksia tai sillä tavoin halutaan säästää perintöveroja.

Perinnöstä luopuminen verojen minimoimiseksi

Yhä useammin perintö tulee tilanteessa, jossa omaa omaisuutta on jo paljon ja on jopa alkanut itsekin luovuttaa lapsilleen omaisuutta. Sekä perintö- että lahjaveron määrä nousee progressiivisesti saadun omaisuuden arvon mukaan. Tämän vuoksi omaisuuden pilkkominen useammalle saajalle pienentää veroa. Lisäksi perintövero on alempi kuin lahjavero. Perintö on verovapaa 20 000 euroon asti ja lahja vastaavasti 5000 euroon asti. Lahjan verotettavaan määrään myös lasketaan mukaan kaikki kolmen vuoden aikana tehdyt lahjoitukset. Keskimäärin lahjana voi verovapaasti antaa vain 1.666,66 euroa vuodessa.

Perinnöstä luopumisen verovaikutus

Pekka saa äidiltään 200 000 euroa perintöä. Hänen perintöveronsa olisi 21 700 euroa. Pekalla on kolme lasta. Jos Pekka luopuisi perinnöstään, saisi kukin lapsi perintöä noin 66 667 euroa, josta perintövero olisi 4366,71 euroa. Kaikki kolme lasta maksaisivat tällöin perintöveroa yhteensä 13 100,13 euroa. Perintöveron säästö olisi siis 8599,87 euroa.

Milloin perinnöstä voi luopua?

Perinnöstä voi luopua joko jo ennen perittävän kuolemaa tai kuoleman jälkeen. Tässä käsitellään vain kuoleman jälkeistä luopumista, sillä luopuminen ennen kuolemaa on harvinaisempaa ja hieman tulkinnanvaraisempaa.

Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu tiettyä lakisääteistä aikarajaa, jonka puitteissa sen on tapahduttava. Perillinen ei ole kuitenkaan saanut toimia siten, että hänen voidaan katsoa ilmaisseen tahtonsa perinnön vastaanottamiseen. Perillinen ei siis saa esimerkiksi osallistua irtaimen jakoon, jos hän mielii luopua perinnöstään.

Perillinen saa kuitenkin osallistua erilaisten kuolinpesän velvoitteiden hoitoon, eikä sitä tavallisesti katsota esteeksi perinnöstä luopumiselle. Toisinaan on kuitenkin vaikeaa hahmottaa eroa välttämättömien velvoitteiden ja perintöä kohtaan kohdistuvan kiinnostuksen välillä. Osallistumista perunkirjoitukseen ei ole katsottu perintöön ryhtymiseksi.

Miten perinnöstä luovutaan?

Perinnöstä luopuminen tulee aina tehdä kirjallisesti. Tapoja luopumiselle on monia, mutta selkein ja varmin keino on toimittaa pätevästi laadittu luopumisilmoitus maistraattiin rekisteröitäväksi. Jos perinnöstä luopumisen motiivina on turvata omaisuus ulosmittaukselta, on rekisteröinti tehtävä ennen ulosmittausta.

Mitä tulee ottaa huomioon perinnöstä luopuessa?

Edunvalvoja ei saa luopua perinnöstä päämiehensä puolesta ilman holhousviranomaisen lupaa.
Mikäli luopuja haluaa välttyä perintöveroilta, on perinnöstä luovuttava kokonaisuudessaan saajaa nimeämättä. Muutoin verottaja perii luopujalta perintöveron ja luovutuksen saajalta lahjaveron.

Liian myöhään tai riittämättömästi tehty luovutus voidaan katsoa velallisten oikeuksien loukkaamiseksi, jolloin luovutus on tehoton velkojaa kohtaan. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää tehdä luovutus oikein ja oikea-aikaisesti.

DIY Perinnöstä luopumisilmoitus

Sovelluksellamme teet helposti pätevän perinnöstä luopumisilmoituksen rekisteröimishakemuksineen maistraatille. Asiakirjojen toimituksen yhteydessä saat vielä tarkemmat ohjeet jälkitoimenpiteisiin.

Sovellus tarkistaa, että kaikki tarpeelliset tiedot ovat dokumentissasi. Et siis käytännössä voi tehdä väärää asiakirjaa, muuten kuin syöttämällä virheellisiä tietoja (esim. väärä nimi tai henkilötunnus)

 

Perinnöstä luopumisilmoituksen hinta palvelussamme on 39 euroa heti sähköpostiin toimitettuna.
Jos haluat asiakirjan tulostettuna kotiisi, maksaa tulostus ja postitus 8 euroa.

Mikäli olet epävarma asiakirjasi oikeellisuudesta, voit ostaa lisäpalveluna lakimiehen suorittaman tarkistuksen asiakirjallesi 39 eurolla. Saat asiakirjasi oikeellisuudesta tällöin henkilökohtaisen palautteen ja se korjataan tarvittaessa.

Siirry tekemään asiakirjaasi tästä.

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Tietoa edunvalvontavaltuutuksesta

Mistä tietää, tarvitaanko edunvalvoja?

VIP- palvelun vero-optimointi

Perintöverosuunnittelu

Testamentin laatiminen

Elatussopimus puolisolle

Lakimiehen etäpalvelut

 

Perinteistä lakipalvelua Tampereella

Lakipalveluja Tampereella ja sen lähialueilla tarjoaa Lakitoimisto Tiina Tikka Oy yli neljännesvuosisadan kokemuksella. Myös etätoimeksiannot. Varaa aika tästä.

 

 

 

Etusivulle

copyright © diylakipalvelu.fi