DIY

Testamentin todistaminen

ja hätätilatestamentti

 

Testamentissa on oltava kaksi todistajaa

Jo vuoden 1734 perintökaaressa säädettiin, että testamentissa täytyy olla kaksi esteetöntä, täysivaltaista todistajaa yhtäaikaa läsnä, jotka todistavat, että testamentin tekijä allekirjoittaa testamentin tai tunnustaa siinä olevan allekirjoituksen omakseen.

Nykyisen, vuodelta 1965 olevan perintökaaren 10 luvun 1 §:ssä on säädetty:

" Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön."

Käytännössä testamenttien todistajan pitäisi olla myös varmistunut tekijän henkilöllisyydestä, sekä vapaasta tahdosta ja riittävästä ymmärryksestä tehdä testamentti; tätä vastaava testamenttitodistus onkin vakioitunut käytännöksi ja on myös oletusarvoisesti palvelumme testamenteissa.

Mitä voi tehdä, jos todistajia ei ole saatavilla?

Joskus on tilanteita, että testamentti pitäisi tehdä, mutta todistajia ei ole saatavilla.

Tällöin on mahdollista ratkaista tilanne kahdella tavalla:

1) tehdä testamentti siten, että todistajien allekirjoitukset ja todistaminen jäävät pois ja vahvistaa myöhemmin erillisessä allekirjoituksen vahvistamistilaisuudessa testamentti todistajien kanssa,

2) järjestää testamentin allekirjoitustilaisuus etäneuvottelulla näköyhteydellä todistajiin, jotka pystyvät varmistumaan tekijän testamenttaustahdosta ja kyvystä, sekä henkilöllisyydestä sekä allekirjoituksen oikeellisuudesta.

Hätätilatestamentti

Perintökaaren 10 luvun 3 §:ssä säädetään testamentin tekemisestä seuraavasti:

" Joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia 1 §:ssä säädetyllä tavalla, saa tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. "

 
Laki tuntee siis kaksi mahdollisuutta poiketa testamentin muodosta:
 
1) omakätisesti kirjoitettu ja allekirjoitettu testamentti
2) suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä annettu testamenttimääräys.
 

Jos testamentin tekijä ei kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun testamentin oikeamuotoisen tekemisen este on poistunut, ole määrännyt jäämistöstään sillä tavalla kuin 1 §:ssä on säädetty, raukeaa edellämainituilla tavoilla tehty testamentti. Testamentti on siis myöhemmin muistettava korjata lain muotovaatimuksia vastaavaksi!

 

DIY Lakipalvelussa tehdyn testamentin todistaminen

DIY Lakipalvelussa laadit itse testamenttisi kehittämällämme palvelulla siten, että siihen automaattisesti muodostuu erityinen laaja todistuslausuma, jossa todistajat vahvistavat testamentin tekemisessä olleet olosuhteet. Todistajana voi toimia kuka vain esteetön (ei lähisukulainen tai testamentinsaaja tai näiden puolisot) ja täysi-ikäinen henkilö, esimerkiksi naapurit.

Testamenttia koskeva lainsäädäntö on ajalta, jolloin ei ollut aavistustakaan siitä, että testamentteja voisi tehdä sähköisesti itse tai että neuvotteluja voidaan käydä ilman fyysistä läheisyyttä etänä, kun internetistä tai videoista ei ollut tietoakaan. Vielä vähemmän silloin oli tietoa pankkiyhteyksistä ja siitä, että tunnistautumisen voi tehdä sähköisesti. Näillä seikoilla on kolme merkittävää vaikutusta testamentin tekoon ja voimassaoloon:

1) Testamentin todistamisen voi tehdä myös etäneuvottelussa, jossa todistajat ovat yhtäaikaa tekijän kanssa läsnä ja varmistuvat tekijän henkilöllisyydestä ja testamenttaustahdosta sekä allekirjoituksen oikeellisuudesta. Asiakirjan lisäpalveluna voit palvelussamme ostoskorissa valita toimitustapavalinnan lisäksi etätodistamisen. Kun tilaus etätodistamiseen tulee järjestelmäämme, otamme yhteyttä ja sovimme testamentin allekirjoittamistilaisuuden ajankohdan ja käytännön menettelytavat. Asia järjestyy vaivattomasti ja palvelua kannattaa käyttää, jos omia todistajia ei ole saatavissa.

2) Ostaessasi asiakirjan kirjaudut verkkopankkiisi omilla pankkitunnuksillasi. Vaikka et olisi kirjoittanut käsin asiakirjaasi, niin pankkitunnistautuminen todistaa, että asiakirjan laatija ja maksaja olet sinä itse ja vieläpä sangen oikeustoimikelpoisena. Vaikka siis et ole perinteisesti kynä kädessä kirjoittanut koko asiakirjaa, niin vähintään samalla varmuudella pystytään osoittamaan asiakirjan oikeellisuus maksamistiedoilla. Ja jos aikaa ja puhtia on, niin mikäänhän ei estä kirjoittamasta koko testamenttia kopioiden myös käsin!

Eli vaikka ensisijassa kirjoittaisit testamentin vain itse ja vasta myöhemmin hankkisit todistajat, on mitä ilmeisemmin myös nykytekniikalla kirjoittamasi testamentti hätätilatestamenttinakin pätevä. Tätä puoltaa esimerkiksi Rovaniemen hovioikeuden ratkaisu 11.9.2014, jossa tekninen kehitys otettiin huomioon testamentin pätevyyttä koskevassa tulkinnassa tapauksessa, jossa tekijän allekirjoitus oli skannattuna kuvatiedostona liitetty testamenttiin. Oikeustapausta, jossa olisi käsitelty tietokoneella laaditun testamentin pätevyyttä hätätilatestamenttina ei ole vielä saatavilla.

Jos testamenttiin on saatavilla oikea-aikaisesti edes toinen todistaja, niin sekin on parempi kuin ei mitään. Jos et ole varma siitä, että saat tilaisuuden myöhemmin täydentää testamentin täydelliseksi, voit varmistaa testamentin toteutumista hätätilatestamenttina sillä tavoin.

On selvää, että korona-ajan rajoitukset tulevat muuttamaan oikeuskäytäntöä testamenttien osalta, koska käytännössähän yli 70-vuotiaiden ja hoitokotien eristäminen on johtanut siihen, että normaalilla tavalla todistettuja testamentteja ei juurikaan ole voitu tehdä.

3) Videotestamentti toimii mitä parhaiten vahvistamaan ja tarkentamaan varsinaista testamenttia tai antamaan lisävahvuutta kirjoitetulle hätätilatestamentille. Tallennettu videoneuvottelu, jossa testamenttitodistajat ovat läsnä, on jo yksinäänkin riittävä hätätilatestamentti. Mikään ei estä esimerkiksi lukemasta omaa testamenttiaan todistajille ryhmävideopuhelussa!

Edunvalvontavaltakirjan todistaminen

Edunvalvontavaltuutusta, edunvalvontavaltakirjaa, edunvalvontasopimusta tai edunvalvontatestamenttia - mitä nimeä nyt halutaankaan käyttää - koskee todistamisen suhteet samat säädökset kuin testamenttiakin, joten vastaavat asiat soveltuvat senkin todistamiseen.

 

DIY Lakipalvelun toiminta-ajatus

Ihmiset ovat kautta aikojen itse laatineet testamentteja ruutupaperille, klubiaskin kanteen, allakoihin ja vaikka mihin. Puutteellisilla työvälineillä helposti syntyy virheitä ja jotain oleellista jää pois. Palvelumme antaa sinulle ammattilaisen työvälineet, ohjeet ja valmiita malleja, joista helposti muokkaat omaa tahtoasi vastaavan lopputuloksen. Ja että saisit laillisen paperin.

Keskimääräinen testamentin laatimisaika on palvelussamme alle 15 minuuttia.

Asiakirjan saat sähköisesti välittömästi maksamisen jälkeen suoraan sähköpostiisi jälkitoimenpideohjeineen.

Mikäli et pysty tulostamaan asiakirjaa, voit tilata sen tulostettuna kotiisi, jonne se saapuu viikon sisällä tilauksesta. 

 

Saatat pohtia, osaatko itse laatia testamentin. Varmasti osaat, koska olet osannut tänne verkkokauppaankin. Voit sitoumuksetta ja ilmaiseksi kokeilla, miten laatiminen sujuu, eli aloita tekeminen tästä heti!

 

Aloita  testamentin  laatiminen  tästä!

Aloita keskinäinen testamentti tästä!

 Testamentit nyt 49 € (72 €)

 

Lakimiehen etäpalvelut

Asiakkaiden toivomuksesta valikoimassamme on nyt myös henkilökohtainen etäpalvelu. Esimerkiksi testamentti lakimiehen laatimana kotiin toimitettuna maksaa 200 euroa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin autamme asioiden hoitamisessa.

 

 Klikkaa ja tutustu etäpalveluihin !

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

lakitietoa testamentin tekemisestä

edunvalvontavaltakirja

perintöverosuunnittelu

lahjakirja

hoitotahto

perintöoikeus

perinnöstäluopuminen

 

 

 

 

Perinteistä lakipalvelua Tampereella

Lakipalveluja Tampereella ja sen lähialueilla tarjoaa Lakitoimisto Tiina Tikka Oy yli neljännesvuosisadan kokemuksella. Myös etätoimeksiannot. Varaa aika tästä.